SHŠ Banderium
Ožvoldíkova 13
84102 Bratislava

banderium@gmail.com
Vystúpenia

V našom aktuálnom repertoári sa nachádzajú tieto divadelné šermiarske vystúpenia:

Podmienky vystúpenia:
Na vystúpenie je potrebné zabezpečiť rovnú nešmykľavú plochu o rozmeroch minimálne 6×6 metrov a priestory na prezlečenie pre vystupujúcich a na uschovanie vecí. Cena jednotlivých predstavení je určovaná dohodou.

© SHŠ Banderium 2017