SHŠ Banderium
Ožvoldíkova 13
84102 Bratislava

banderium@gmail.com
Kupcov mešec

Naše územie bolo v šestnástom storočí od krvavej bitky pri Moháči pustošené tureckými vpádmi. Turecké rýchle a dobre organizované oddiely mali nad cisárskymi vojakmi väčšinou veľkú prevahu. Výnimkou nebol ani rok 1562. V bitke pri Sečanoch napadli Turci jazdu zvolenského kapitána Jána Balassu. Balassovi muži mali zle zorganizované výzvedné oddiely, takže ich útok zastihol nepripravených. Po krátkej zrážke sa zmätení muži rozutekali na všetky strany. Vojakov, ktorí sa zachránili pred Turkami, často len pešky, mohlo na spiatočnej ceste do Zvolena všeličo postretnúť.

A o tom je aj náš príbeh!

Vystúpenie z čias protitureckých vojen, kde Vám ukážeme ako peniaze dokážu menit ľudský charakter. Atraktivitu vystúpenia zvyšujú uhorskí vojaci odetí v dobovej zbroji.

Charakteristika: Vystúpenie z čias, keď sa naša zem zmietala v krutých bojoch proti-tureckej ofenzívy.
Trvanie: 20 – 30 minút
Počet vystupujúcich : 7

© SHŠ Banderium 2017